fbpx

Przesuń

Zadzwoń

Kup bilet

Zamknij

Regulamin zwiedzania

Postanowienia ogólne

1. Aktualne godziny otwarcia Muzeum Bursztynu w Jarosławcu dostępne są na stronie internetowej www.muzeumbursztynu.pl, a także przy kasie Muzeum.

2. Muzeum Bursztynu w Jarosławcu określa maksymalną liczbę zwiedzających mogących jednocześnie przebywać na wystawach. Z tego powodu może obowiązywać dłuższy czas oczekiwania na wejście w godzinach szczytu.

3. Wykupienie biletu wstępu stanowi akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie (treść regulaminu dostępna jest w recepcji Muzeum oraz na www.muzeumbursztynu.pl.

4. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na 15 minut przed godziną zamknięcia.

5. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest posiadanie ważnego biletu wstępu.

 

Zasady zwiedzania

1. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

2. Każda osoba zwiedzająca powinna posiadać okrycie wierzchnie (zabrania się zwiedzania Muzeum w strojach kąpielowych, bez koszulki itp.)

3. Na terenie Muzeum, w tym podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.

4. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

5. W Muzeum działa system monitoringu wizyjnego, rejestrujący zwiedzających. Zabrania się zasłaniania twarzy w trakcie przebywania na terenie Muzeum. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest:

Hotel Szlak Bursztynowy Spółka z o.o.
ul. Nadmorska 1
76-107 Jarosławiec
iod@szlakbursztynowy.pl

6. Na terenie Muzeum i ekspozycji stałej lub czasowej obowiązują następujące zakazy:
1) zakaz: dotykania eksponatów , wychodzenia poza wyznaczone ścieżki zwiedzania, wchodzenie do pomieszczeń technicznych
2) filmowania lub fotografowania ekspozycji z użyciem statywu lub flesza (wymagana wcześniejsza zgoda). Zakazuje się również video-filmowania przewodnika lub utrwalania głosu w trakcie oprowadzania.

7. 3) wprowadzania i wnoszenia jakichkolwiek zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika. Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość w tym punkcie. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Państwa pupil jest członkiem rodziny, jednak nasze ekspozycje muzealne nie są przystosowane do zwiedzania ze zwierzętami. Zdarza się, że zwierzęta panikują w ciemnych pomieszczeniach lub z powodu znacznej liczby innych zwiedzających i zaczynają szczekać. Mamy również na uwadze zwiedzających, którzy chorują na kynofobię lub są uczuleni na sierść zwierząt. Dziękujemy za wyrozumiałość.

4) wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów,
5) wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu,
6) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
7) używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego,
8) głośnego zachowania, biegania.

 

Pozostałe postanowienia

1. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu.

2. Zwiedzający, który dokonał zniszczenia eksponatu, ekspozycji lub innych części Muzeum zostanie obciążony kosztami przywrócenia pełnej wartości uszkodzonego mienia lub zakupu nowego.

#muzeumbursztynu

Kup bilet